خلق تغییر از طریق مسئولیت اجتماعی کسب و کارها

این مقاله تلاش دارد تا از زوایایی متفاوتی به اهمیت مسئولیت اجتماعی کسب و کارها در دنیای امروز بپردازد.
انتظارات نیروی انسانی و شاغلین از کارفرماها در خصوص ایفای مسئولیت های اجتماعی یکی از مواردی است که نشان دهنده ی اهمیت روزافزون csr در محیط کسب و کار است.

طبق یک نظرسنجی صورت گرفته ۷۵ درصد از شاغلین ۱۸ تا ۳۴ سال از کارفرمای خود انتظار دارند تا در خصوص موضوعات مهم اجتماعی مانند تغییرات آب و هوایی واکنش نشان دهند و ۸۸ درصد بیان می کنند زمانی از شغل خود رضایت کامل خواهند داشت که بدانند از طریق این شغل فرصت اثربخشی مثبت در اجتماع خواهند یافت. همچنین ارتباط جدی وجود دارد بین حس وفاداری کارمندان به شغل خود، درصورتیکه سازمان و یا شرکتی که در آن مشغول فعالیت هستند، مسئولانه در اجتماع رفتار کند‌.

kardooni
در تاریخ 30 مهر 1399
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.