درباره ما

ما در ندا توسعه شهروندان، مجموعه ای نوپا(استارت آپ) با تجارب و تخصص های مختلف هستیم.  حقوق، مدیریت، جامعه شناسی، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، آمار و روابط عمومی، محیط زیست، کامپیوتر و گرافیک از جمله  حوزه های کاری و تخصصی ما است. مسئولیت اجتماعی سازمانی-شرکتی، اما آن حوزه ای است  که ما را در کنار هم جمع کرده است.  در ندا توسعه شهروندان،  ما دانش به روز و بومی را سرلوحه ی فعالیت های مان قرار داده ایم تا بتوانیم  در کنار بازیگران حوزه ی تولید، صنعت، خدمات و به عبارت بهتر تمامی شرکت ها، کسب و کارها و سازمان هایی که در جامعه فعال هستند، اهداف توسعه ی پایدار را محقق نماییم.

ما بر این باور هستیم که مسئولیت اجتماعی سازمانی-شرکتی یکی از مسیرهایی است که می تواند دستیابی یک جامعه را به توسعه ای پایدار و متوازن محقق سازد، از این رو بر آن شدیم که با  حمایت از سازمان ها و شرکت ها، گامی در جهت دستیابی توسعه ی پایدار کشورمان برداریم.  
 

ما بر این امیدیم که در کنار یکدیگر، جهان بهتری را برای نسل های بعد به یادگار بگذاریم. در این مسیر،توسعه آگاهی و مهارت های حرفه ای و سازمانی به منظور دستیابی به یک توسعه پایدار را ماموریت و تعهد اصلی خود می دانیم.

ما در ندای توسعه حمایت اگاهانه از خود، دیگران، جامعه و محیط زیست را ارزش بنیادین می دانیم.ما به راستی،صداقت و برابری باورمندیم وهمکاری وهمفکری را تنها راه برون رفت از بن بست ها  می انگاریم

موسسه غیر تجاری نداتوسعه شهروندان در تاریخ 1398/12/04 به شماره ثبت 49244 به شماره ملی 14009012524 در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

اعضاء تیم ما

ما در خانواده ی ندای توسعه ،آرمان های بزرگ را با گام های کوچک در دسترس می بینیم.

ندا کردونی

مدیر عامل ندا توسعه شهروندان

وحیده گندمی کان

موسس آموزشگاه ندای توسعه

حسین بیروتی

روابط عمومی

فاطمه شبه

مشاور برند

سلوا بیروتی

مشاور انفورماتیک

رضا گندمی کان

گرافیست