چشم اندازهای جهانی  به مسؤولیت اجتماعی شرکتی/ سازمانی

حفظ اهداف  مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دوران اپیدمی

بازنگری در برنامه ها:

اگر در خصوص مسؤلیت اجتماعی و اهداف آن درک روشن و شفافی داشته باشیم، می توانیم به خوبی برنامه ها را با هر شرایطی انطباق دهیم.

در اولویت قرار دادن نیازهای نیروی انسانی:

تلاش برای حفظ روحیه ی کارکنان، حس امنیت بخشیدن به آنها، تقویت حس تیمی با جلسات و دیدارهای مجازی، گسترش برنامه های گروهی  مجازی مانند کمک کردن گروهی در این دوران ، برنامه های ورزشی مجازی برای کارکنان، تقسیم نمودن تجارب آشپزی و نان پزی برای بالا بردن روحیه و کاستن از اضطراب آنها.

kardooni
در تاریخ 24 فروردین 1400
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.