پاسخگویی مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی پاسخگویی مسئولانه :

تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد های
 GRI
2600 ISO
UN GLOBAL COMPACT

  • توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ماک.
  • مشاوره در جهت آشنایی با استانداردها و مدل های موجود گزاش دهی.
  • توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ماک.
  • آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی در حوزه ی گزارش دهی مسئولانه.

kardooni
در تاریخ 18 آبان 1399
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.