انتشارات

کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی

راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی

مهم‌ترین ویژگی‌های کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی چرایی اهمیت استراتژی های مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی اصول راهنمای مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی (ایزو ۲۶۰۰۰) در صنعت پتروشیمی حقوق شهروندی و صنعت پتروشیمی حقوق کار و صنعت پتروشیمی جوامع محلی و صنعت پتروشیمی قبل بعدی کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی کارآیی استراتژی های مسئولانه و پایدار در صنعت پتروشیمی در گرو شناخت دقیق آثارمثبت

ادامه مطلب »
کتابچه بانکداری مسئولانه ندای توسعه

بانکداری مسئولانه (PDF)

کتابچه بانکداری مسئولانه راهنمای کامل شما برای شناخت و آشنایی با مفاهیم، کاربردها، دست آوردها و استاندارهای بانکداری مسئولانه است.

ادامه مطلب »