معرفی هم بنیان گذار و مدیر عامل ندای توسعه شهروندان

ندا کردونی هم بنیان‌گذار و مدیر عامل ندای توسعه، عضو شبکه متخصصان پایداری سازمان جهانی گزارش دهی(GRI) است. ندا، دکتری حقوق بین‌الملل و کارشناس ارشد حقوق بشر است.
وی به مدت یک‌ سال مطالعات پسادکتری خود را به عنوان محقق مهمان در دانشگاه کوئینز کانادا زیر نظر پرفسور ویل کیملیکا در حوزه تنوع فرهنگی گذرانده است.
ندا بیش از دوازده سال است که در زمینه تنوع فرهنگی و جامعه شناسی حقوق فعالیت دارد و مشاور پروژه‌های ملی نظیر : تتظیم منشور حقوق شهروندی، تدوین استاندارد ملی مسئولیت‌ اجتماعی و خیر جمعی، کمیته ی ملی پلاسکو و کمیته حقیقت یاب سیل بوده است.

ندا طی ده سال گذشته در دانشگاه‌های مختلفی مانند دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد تهران جنوب و دانشگاه علم و فرهنگ به تدریس مشغول است. ندا مشاور پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی است؛ وی همچنین کتاب و مقالات متعددی در حوزه تخصصی خود به رشته تحریر درآورده است.

برای دیدن رزومه کامل ندا کردونی می توانید روی دکمه دریافت رزومه کلیک کنید