اولین مؤسسه مشاوره تخصصی دانش بنیان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران است

ندای توسعه شهروندان

درباره ما​

ندای توسعه یک مرکز مشاوره تخصصی- مدیریتی در طراحی، پیاده سازی و ارزیابی استراتژی های مسؤلیت اجتماعی شرکتی و راهبری(حاکمیت) پایدار محیط زیستی و اجتماعی است. ما در ندای توسعه در در مسیر بهبود شاخص های عملکردی اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی بنگاه و سازمان شما در کنارتان خواهیم بود. با بهره گیری از مقررات، استاندارد و رویه های روز جهانی در حوزه ESG و CSR و در یک چشم انداز بومی، ما در ندای توسعه بر این باوریم که اجرای استراتژی های مسئولانه در فرآیند کسب و کار می تواند به خلق ارزش های اجتماعی و محیط زیستی و اقتصادی منجر شود.

ندای توسعه

 

ما بر این باوریم  برای ساختن جهانی بهتر، شناخت مسئولیت هایمان ، در کنار آگاهی از حقوقمان ضروری است.

خدمات ما

مسئولیت اجتماعی کسب و کار (ماک)

ارزیابی مسئولانه

ارزیابی مسئولانه

خدمات ما درارزیابی مسئولانه : ارزﯾﺎﺑﯽ وضعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها. مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌. ...

برنامه مسئولانه

برنامه مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی برنامه مسئولانه: نیاز سنجی های آموزشی و مطالعاتی با محوریت ماک. تعیین شاخص و معیارهای تخصصی مرتبط با شرح ماموریت شرکت ها و سازمان ...

پاسخگویی مسئولانه

پاسخگویی مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی پاسخگویی مسئولانه : تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد های  GRI 2600 ISO UN GLOBAL COMPACT توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ...

پروژه ها

خشکبارمرجان سفید تهران

خشکبارمرجان سفید تهران

تنظیم گزارش پایداری ...

موسسه آموزشی علوی خوزستان

موسسه آموزشی علوی خوزستان

تنظیم گزارش پایداری ...

شرکت آبفای استان تهران

شرکت آبفای استان تهران

برگزاری دوره های آموزشی ...

شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار)

شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار)

آنالیز متریالیتی پایداری ...

نوین کتاب

نوین کتاب

استراتژی و پیاده سازی مسئولیت اجتماعی شرکتی ...

مجموعه "کسب و کار من، مسئولیت من"

ندای توسعه در نظر دارد به منظور آشنایی با ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنایع و حوزه های تولیدی و خدماتی مختلف، کتابچه هایی هایی تحت عنوان ” کسب و کار من، مسئولیت من” منتشر نماید. امید است این مجموعه کتاب_گزارش ها در مسیر فرهنگ سازی در حوزه CSR و ESG و بالا بردن دانش عمومی در این خصوص، یاری رسان باشد.

اولین  کتابچه “کسب و کار من، مسئولیت من” اختصاص دارد به حرفه دندانپزشکی که امید می رود چشم اندازهای جدیدی پیش روی حوزه پیشگیری و درمان پایدار بگشاید‌ .