درباره ما​

ما در ندا توسعه شهروندان، مجموعه ای نوپا(استارت آپ) با تجارب و تخصص های مختلف هستیم.  حقوق، مدیریت، جامعه شناسی، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، آمار و روابط عمومی، محیط زیست، کامپیوتر و گرافیک از جمله  حوزه های کاری و تخصصی ما است. مسئولیت اجتماعی سازمانی-شرکتی، اما آن حوزه ای است  که ما را در کنار هم جمع کرده است.  در ندا توسعه شهروندان،  ما دانش به روز و بومی را سرلوحه ی فعالیت های مان قرار داده ایم تا بتوانیم  در کنار بازیگران حوزه ی تولید، صنعت، خدمات و به عبارت بهتر تمامی شرکت ها، کسب و کارها و سازمان هایی که در جامعه فعال هستند، اهداف توسعه ی پایدار را محقق نماییم.

 

ما بر این باوریم  برای ساختن جهانی بهتر، شناخت مسئولیت هایمان ، در کنار آگاهی از حقوقمان ضروری است.

خدمات ما

مسئولیت اجتماعی کسب و کار (ماک)

ارزیابی مسئولانه

ارزیابی مسئولانه

خدمات ما درارزیابی مسئولانه : ارزﯾﺎﺑﯽ وضعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها. مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌. ...

برنامه مسئولانه

برنامه مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی برنامه مسئولانه: نیاز سنجی های آموزشی و مطالعاتی با محوریت ماک. تعیین شاخص و معیارهای تخصصی مرتبط با شرح ماموریت شرکت ها و سازمان ...

پاسخگویی مسئولانه

پاسخگویی مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی پاسخگویی مسئولانه : تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد های  GRI 2600 ISO UN GLOBAL COMPACT توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ...

پروژه ها

خشکبارمرجان سفید تهران

خشکبارمرجان سفید تهران

تنظیم گزارش پایداری ...

موسسه آموزشی علوی خوزستان

موسسه آموزشی علوی خوزستان

تنظیم گزارش پایداری ...

شرکت آبفای استان تهران

شرکت آبفای استان تهران

برگزاری دوره های آموزشی ...