پیش شماره آشنایی با اصول و رویه‌های اتحادیه جهانی تعاونی‌ها در حوزه مسؤلیت اجتماعی

پیش شماره آشنایی با اصول و رویه‌های اتحادیه جهانی تعاونی‌ها در حوزه مسؤلیت اجتماعی و توسعه پایداری جلد
زمان مطالعه: 1 دقیقه

سرفصل‌های این پیش شماره

مختصری از مقدمه این پیش شماره

“با توجه به نقش اتاق تعاون ایران در راهبری، ساماندهی و ترویج سیاست‌ها و رویه‌های موثر در بخش تعاون و همچنین اهداف، چشم اندازها و شرح ماموریت اتاق تعاون، این اتاق در پی آن شده است که ماموریت‌ها و اقدامات خود را با تکیه بر دانش و فرهنگ بومی ایرانی-اسلامی و همگام به تجارب و رویه‌های بین المللی ارتقا و تعالی دهد. با تاکید بر نقش بی بدیل این اتاق در مسیر تولید؛ مانع زدایی در مسیر توسعه اقتصادی، مبارزه با فقر و نابرابری و همچنین گسترش رفاه اجتماعی مبتنی بر مشارکت شهروندی، و با تکیه بر آموزه‌های دینی و بومی در خصوص تعاون و همیاری و رفاه عمومی، اتاق تعاون ایران با همکاری با موسسه دانش بنیان ندا توسعه شهروندان(ندای توسعه) درصدد بازتعریف و تبیین مسؤلیت اجتماعی در جهت اعتلای حقوق شهروندی و ترویج رویه‌های پایدار در بخش تعاونی در قالب یک ویژه نامه شده است.”

*با وارد کردن ایمیل و نام خود به صورت کاملا رایگان می‌توانید پیش شماره آشنایی با اصول و رویه‌های اتحادیه جهانی تعاونی‌ها در حوزه مسؤلیت اجتماعی و توسعه پایداری را دانلود کنید. 

مشاهده معرفی این پیش شماره در پایگاه خبری اتاق تعاون ایران: