ورزش و مسئولیت اجتماعی (PDF)

کتابچه ورزش و مسئولیت اجتماعی
زمان مطالعه: 1 دقیقه

مهم‌ترین ویژگی‌های کتابچه ورزش و مسئولیت اجتماعی ندای توسعه

کتابچه ورزش و مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در ورزش، به معنای به کارگیری ساز و کارهای مسئولانه، پایدار و اخلاق مدار در این حوزه است. به عبارت بهتر سازمان‌های ورزشی، تیم‌ها، ورزشکاران و حامیان مالی، به منظور کاهش آثار منفی فعالیت‌های خود بر محیط زیست و جامعه و همچنین اثر بخشی مثبت می‌توانند این روش‌ها را اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات ادغام اصول زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) در عملیات و فعالیت‌های نهادهای ورزشی جهت ترویج شیو ه‌های مسئولانه و پایدار است.

*با وارد کردن ایمیل و نام خود به صورت کاملا رایگان می‌توانید کتابچه ورزش و مسئولیت اجتماعی ندای توسعه را دانلود کنید.