بررسی وضعیت گزارش دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی / سازمانی در ایران 1400-1402

بررسی گزارش دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی/سازمانی در ایران-ندای توسعه
زمان مطالعه: 2 دقیقه

سرفصل‌های این گزارش

کتابچه بررسی وضعیت گزارش دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی / سازمانی در ایران 1400-1402

ندای توسعه به عنوان اولین مؤسسه مشاوره دانش بنیان در حوزه پیاده‌سازی سیستم‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمانی و با بهره‌مندی از دانش تخصصی تنها مشاوران گواهی شده سازمان بین المللی گزارشدهی (GRI) در ایران، بر آن شد که در قالب یک پروژه مطالعاتی به بررسی وضعیت انتشار اینترنتی گزارش پایداری و اطلاع رسانی مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها در ایران بپردازد. انجام چنین مطالعات و ارزیابی‌هایی به صورت سالیانه می‌تواند گام مهمی در جهت ارتقای آگاهی در بخش خصوصی و آشنایی بیشتر کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مقولات مرتبط با CSR و ESG باشد.

*با وارد کردن ایمیل، نام و انتخاب نسخه مورد نظر خود در لیست پیش خرید این گزارش قرار خواهید گرفت.