اولین مجموعه از دوازده استاندارد گزارش‌دهی پایداری اروپا (ESRS) منتشر شد
اولین مجموعه از دوازده استاندارد گزارش‌دهی پایداری اروپا (ESRS) منتشر شد
زمان مطالعه: 6 دقیقه

اولین مجموعه از دوازده استاندارد گزارش‌دهی پایداری اروپا(ESRS) منتشر شد

کمیسیون اروپا (EC) متن نهایی اولین مجموعه از دوازده استاندارد گزارش‌دهی پایداری اروپا (ESRS) را منتشر کرده است. شرکت‌های مشمول باید هم‌اکنون برای گزارش‌های پایداری پیشرفته آماده شوند. برای موج اول شرکت‌ها، افشای اطلاعات در اوایل دوره گزارش 2024 الزامی خواهد بود.

ESRSها تأثیر قابل توجهی بر دامنه، حجم و جزئیات اطلاعات پایداری که باید توسط شرکت‌ها جمع‌آوری و افشا شود، خواهد داشت و مفهوم متریالیتی مضاعف یا دوگانه (رویکرد چند ذی‌نفع) را معرفی می‌کنند و مرز گزارش‌دهی یک شرکت را گسترش می‌دهند تا اطلاعات متریالیتی را در سراسر زنجیره ارزش پوشش دهند.

یک شرکت باید گزارش دهد که چگونه فعالیت‌ها و زنجیره ارزش آن بر محیط زیست و مردم تأثیر می‌گذارد و همچنین چگونه موضوعات پایداری بر جریان‌های نقدی، وضعیت و عملکرد مالی آن تأثیر می‌گذارد.

مطالعه بیشتر: امتیاز یا نمره ESG را بهتر بشناسید- راهنمای جامع

چه چیزهایی در ESRS منتشر شده است؟

ده ESRS با موضوع خاص

            •  ارائه الزامات افشای موضوعی خاص در موارد زیر:

                  – حاکمیت.

                  – استراتژی.

                  – مدیریت تاثیر، ریسک و فرصت.

            • ایجاد معیار و متریک، و توضیح نحوه افشای اهداف برای هر موضوع.

دو ESRS متقاطع

            • توضیح مفاهیم اساسی از CSRD.

           • تنظیم الزامات افشای قابل اعمال برای همه موضوعات:

                  – حاکمیت.

                  – استراتژی.

                  – مدیریت تأثیر، ریسک و فرصت.

                  – معیارها و اهداف.

            • ارائه اصول افشا و ساختار ارائه.

            • ایجاد گزینه‌های گذار.

ESRS از چه زمانی و برای چه کسانی لازم الاجرا است؟

چه زمانی: ESRSها از اول ژانویه 2024 اعمال خواهند شد (گزارش دهی در سال 2025) و با نهادهای منافع عمومی(PIE) و شرکت‌هایی با اوراق بهادار فهرست‌شده در بازارهای تحت نظارت اتحادیه اروپا که بیش از 500 کارمند دارند (به عنوان مثال آن‌هایی که قبلاً مشمول الزامات گزارش‌دهی تحت NFRD هستند) آغاز می‌شود.

چه کسانی: بر اساس CSRD، شرکت‌های بسیاری در اتحادیه اروپا باید گزارش‌های پایداری گسترده‌ای را به عنوان بخشی از گزارش‌های مدیریت خود تهیه کنند. ESRS شامل این شرکت‌ها می‌شود(امکان اعمال معافیت‌های گروهی وجود دارد):

• همه شرکت‌های بزرگ و فهرست شده اتحادیه اروپا.

                  – شرکت‌های بزرگ، شرکت‌هایی هستند که در تاریخ ترازنامه شامل دو مورد از سه معیار زیر باشند:

                                 ○ بیش از 250 کارمند.

                                 ○ درآمد خالص بیش از 40 میلیون یورو.

                                 ○ کل دارایی بیشر از 20 میلیون یورو.

• شرکت‌های دارای اوراق بهادار فهرست شده در بازارهای تحت نظارت اتحادیه اروپا (به استثنای شرکت‌های میکرو).

                  – شرکت‌های میکرو، شرکت‌هایی هستند که از دو مورد از سه معیار زیر تجاوز نمی‌کنند:

                                 ○ 10 کارمند.

                                 ○ درآمد خالص 700 هزار یورو.

                                 ○ کل دارایی 350 هزار یورو.

• دارای شرکت‌های مادر خارج از اتحادیه اروپا با گردش مالی ترکیبی بیش از 150 میلیون یورو در اتحادیه اروپا.

                  – استانداردهای مجزا برای شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های مادر خارج از اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد.

اساس ESRSها

اساس ESRSها

• توافق سبز اتحادیه اروپا: طراحی شده برای حمایت از توافق سبز اروپا و همسویی با چارچوب‌های پایداری موجود در اتحادیه اروپا از جمله SFDR و طبقه‌بندی اتحادیه اروپا.

• همکاری‌های بین المللی: EFRAG، EC و ISSB هنگام توسعه استانداردها با هدف به حداکثر رساندن قابلیت همکاری بین ESRS و استانداردهای افشای پایداری IFRS همکاری کردند.

• چارچوب‌های موجود: EFRAG استانداردهایی را برای همسویی با توصیه‌های TCFD توسعه داد. بسیاری از الزامات افشای مشابه بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای GRI هستند.

مطالعه بیشتر: ISSB اولین استاندارد جهانی گزارشگری پایداری را منتشر کرد: IFRS S۱, S۲

مواردی که شرکت‌ها باید افشا کنند

ESRS شامل 4 حوزه گزارش دهی،  3 لایه گزارش دهی و 3 موضوع است.

 4 حوزه گزارش دهی:

• حاکمیت: افشاهای حاکمیت موضوعات پایداری برای همه شرکت‌ها اعمال می‌شود.

• استراتژی: الزامات افشا در این زمینه برای همه شرکت‌ها و همه موضوعات اعمال می‌شود.

• مدیریت تأثیر، ریسک و فرصت: برای موضوعاتی که با اهمیت ارزیابی می شوند، باید افشای تأثیرات، ریسک‌ها و فرصت‌ها ارائه شود.

• معیارها و اهداف: مجموعه‌های خاصی از معیارها و اهداف برای موضوعات شرکت، صرف نظر از صنعت آن، افشا شود.

3 لایه گزارش دهی:

• افشای مستقل از بخش: الزامات افشا که برای همه شرکت‌ها اعمال می‌شود (برای افزایش قابلیت مقایسه).

افشای خاص بخش (استانداردهای در دست توسعه): الزامات افشا که برای شرکت‌ها در یک بخش خاص اعمال می‌شود (برای حداکثر تطبیق).

• افشای ویژه شرکت: الزامات افشای اضافی در مورد تأثیرات، ریسک‌ها و فرصت‌های با اهمیت که توسط استانداردهای موضوعی پوشش داده نمی‌شوند.

 3 موضوع:

• محیط زیستی:

                  – تغییر آب و هوا.

                  – آلودگی.

                  – منابع آب و دریا.

                  – تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها.

                  – استفاده از منابع و اقتصاد چرخشی.

• اجتماعی:

                  – نیروی کار خود.

                  – کارگران در زنجیره ارزش.

                  – جوامع تحت تأثیر.

                  – مصرف کنندگان و کاربران نهایی.

• حاکمیت:

                  – رفتار تجاری

مرحله های اجرا ESRS

ESRSها شامل تسهیلات خاصی برای شرکت‌ها در سال‌های اولیه پذیرش است تا از آن‌ها در انتقال از روش‌های موجود یا چارچوب‌های گزارش‌دهی استفاده کنند.

تسهیلات سال 1-2در سال 1 نیازی به اطلاعات مقایسه ای نیست.برخی از الزامات افشا فقط در سال دوم یا سوم گزارش دهی قابل اجرا خواهند بود.
تسهیلات سال 1-3سایر چارچوب‌های موجود می‌توانند برای توسعه افشای موضوعات پایداری  قبل از ESRSهای خاص بخش مورد استفاده قرار گیرند.اطلاعات مربوط به زنجیره ارزش نیازی به تخمین ندارد و اگر اطلاعات در دسترس نباشد، می توان از آن صرف نظر کرد.امکان استفاده از افشای اطلاعات ویژه شرکت که قبل از استفاده اولیه ایجاد شده است وجود دارد.
تا سال 2030شرکت‌های تابعه اتحادیه اروپا از شرکت‌های مادر غیر اتحادیه اروپا می‌توانند تنها یک گزارش ترکیبی تهیه کنند.

مرزهای گزارش دهی ESRS

مرز گزارش‌دهی مبتنی بر صورت‌های مالی خواهد بود، اما برای پوشش اثرات با اهمیت، ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با زنجیره ارزش بالادستی و پایین‌دستی گسترش می‌یابد.

مطالعه بیشتر: روز جهانی استاندارد: نقش استانداردها در پیشبرد SDGها- استاندارد ISO

اگر اطلاعاتی از زنجیره ارزش در دسترس نباشد، شرکت از داده‌های تخمینی براساس تمام اطلاعات منطقی و قابل پشتیبانی استفاده می‌کند. در سه سال اول استفاده، در صورتی که اطلاعاتی به دست نیاید، ESRSها تدابیر انتقالی را مجاز خواهند کرد.

تضمین اطلاعات

CSRD نیاز به تضمین اطلاعات در همه موضوعات دارد:

تضمین محدود از تاریخ گزارش اولیه

                  * تضمین محدود، سطحی از اطمینان قابل قبول است که بر اساس قضاوت حرفه‌ای بدست می‌آید.

حرکت به سمت تضمین مستدل در آینده

                  * ابراز تضمین مستدل مستلزم اطمینان، شواهد کافی و مناسب است تا ارائه‌دهنده به این نتیجه برسد که اطلاعات مربوط به پایداری، از همه جنبه‌های با اهمیت، مطابق با معیارهای گزارش‌دهی تهیه شده است.

خلاصه مهم‌ترین ویژگی‌های ESRSها

خلاصه: مهم‌ترین ویژگی‌های ESRSها

مهم‌ترین ویژگی‌های ESRSها
اصول متریالیتی دوگانه (مضاعف)متریالیتی دوگانه به دو بعد «مالی» و «تأثیر» اشاره دارد.
شرکت‌ها باید ارزیابی‌های متریالیتی را برای هر دو بعد انجام دهند و مواردی را که در هر یک از ابعاد مهم هستند برای همه موضوعات پایداری گزارش کنند.
گزارش در طیف وسیعی از موضوعاتESRSها نیازمند افشای اثرات، ریسک‌ها و فرصت‌ها در طیف وسیعی از موضوعات محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی هستند.
پس از ارزیابی متریالیتی، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که داده‌ها، فرآیندها و تخصص برای گزارش در مورد موضوعات جدید مانند تنوع زیستی یا اقتصاد چرخشی، دارند.
حاکمیت• شرکت‌ها باید به وضوح نحوه رسیدگی به موضوعات مرتبط با پایداری را مشخص کنند، از جمله اینکه چگونه شاخص‌های کلیدی عملکرد پایداری (KPI) بر پرداخت و پاداش‌ها تأثیر می‌گذارند.
گزارش‌دهی همزمان با صورت‌های مالیشرکت‌های مشمول، یک بیانیه پایداری شامل افشاهای مورد نیاز ESRS به عنوان بخشی از گزارش مدیریت خود تهیه می‌کنند که همزمان با صورت‌های مالی منتشر می‌شود.
•  جمع‌آوری به موقع داده‌ها برای بسیاری از شرکت‌ها چالش برانگیز خواهد بود.
گزارش در مورد اثرات، ریسک‌ها و فرصت‌ها در سراسر زنجیره ارزش•  این استانداردها شرکت‌ها را ملزم می‌کنند تا تأثیرات، ریسک‌ها و فرصت‌ها را از سراسر زنجیره ارزش شناسایی و گزارش دهند.
•  شرکت‌ها باید بدانند که این ویژگی چگونه بر گزارش‌دهی و جمع‌آوری داده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
گزارش در مورد سیاست‌ها، برنامه‌های اقدام و اهداف•  شرکت‌ها باید برای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات دقیق درباره سیاست‌ها، برنامه‌های اقدام و اهداف خود در تمامی موضوعات مهم آماده باشند.
•  در حالی که استانداردها شرکت‌ها را ملزم به ایجاد اهداف یا اجرای سیاست‌های جدید نمی‌کنند، دید و بررسی دقیق‌تر برنامه‌های آن‌ها را به همراه خواهند داشت.
تضمین•  شرکت‌ها باید آماده تضمین افشاها شوند.
•  این امر مستلزم یک مسیر حسابرسی واضح و مستندسازی فرآیندها و کنترل‌ها برای تضمین از افشای ارائه‌شده است.

عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *