خلق تغییر از طریق مسئولیت اجتماعی کسب و کارهازمان مطالعه: 2 دقیقه

خلق تغییر از طریق مسئولیت اجتماعی کسب و کارها

این مقاله تلاش دارد تا از زوایایی متفاوتی به اهمیت مسئولیت اجتماعی کسب و کارها در دنیای امروز بپردازد.
انتظارات نیروی انسانی و شاغلین از کارفرماها در خصوص ایفای مسئولیت های اجتماعی یکی از مواردی است که نشان دهنده ی اهمیت روزافزون csr در محیط کسب و کار است.

خلق تغییر ندای توسعه

طبق یک نظرسنجی صورت گرفته ۷۵ درصد از شاغلین ۱۸ تا ۳۴ سال از کارفرمای خود انتظار دارند تا در خصوص موضوعات مهم اجتماعی مانند تغییرات آب و هوایی واکنش نشان دهند و ۸۸ درصد بیان می کنند زمانی از شغل خود رضایت کامل خواهند داشت که بدانند از طریق این شغل فرصت اثربخشی مثبت در اجتماع خواهند یافت. همچنین ارتباط جدی وجود دارد بین حس وفاداری کارمندان به شغل خود، درصورتیکه سازمان و یا شرکتی که در آن مشغول فعالیت هستند، مسئولانه در اجتماع رفتار کند‌.

مطالعه بیشتر : مسئولیت اجتماعی سازمان ها و سند CSR چیست و چه تاثیری بر کسب و کار شرکت‌ها دارد؟

تیم ندای توسعه
در تاریخ 21 اکتبر 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.