چشم اندازهای جهانی  به مسئولیت اجتماعی شرکتی/ سازمانی: دوران اپیدمیزمان مطالعه: 1 دقیقه

چشم اندازهای جهانی به مسئولیت اجتماعی شرکتی/ سازمانی: دوران اپیدمی

حفظ اهداف  مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دوران اپیدمی

 

بازنگری در برنامه ها:

 

اگر در خصوص مسؤلیت اجتماعی و اهداف آن درک روشن و شفافی داشته باشیم، می توانیم به خوبی برنامه ها را با هر شرایطی انطباق دهیم.

در اولویت قرار دادن نیازهای نیروی انسانی:

 

تلاش برای حفظ روحیه ی کارکنان، حس امنیت بخشیدن به آنها، تقویت حس تیمی با جلسات و دیدارهای مجازی، گسترش برنامه های گروهی  مجازی مانند کمک کردن گروهی در این دوران ، برنامه های ورزشی مجازی برای کارکنان، تقسیم نمودن تجارب آشپزی و نان پزی برای بالا بردن روحیه و کاستن از اضطراب آنها.

مطالعه بیشتر: استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی، تعدد، داوطلبانه بودن و قانونی شدن

تیم ندای توسعه
در تاریخ 24 فروردین 1400
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.