آیاهزینه های مربوط به کرونا شامل مسئولیت اجتماعی شرکت ها می شود؟
قانونی شدن مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عمل می تواند چالش زا باشد
زمان مطالعه: 3 دقیقه

آیاهزینه های مربوط به کرونا شامل مسئولیت اجتماعی شرکت ها می شود؟

واکسیناسیون کارمندان به عنوان یک فعالیت کامیونیتی تلقی نمیشود.در حالیکه باید اینگونه باشد.دولت اخیرا به شرکت های بزرگ اجازه داده تا کارمندان خود را در محل کار خود واکسینه کنند.این تصمیم منجر به این شده است که بسیاری از شرکت ها در حال برنامه ریزی برای واکسینه کردن کارکنان و خانواده های نزدیک آ نها در برابر ویروس جدیدکرونا باشند.در حالیکه بخشی وجود دارد كه معتقد است شركتهای مسئول بایددر هر صورت برای واكسیناسیون كارمندان هزینه كنند ، مجموعه دیگری معتقدندكه اینکار بایدیك مسئولیت اجتماعی تلقی شود و بنابراین،بخشی از مسئولیت اجتماعی شركت (CSR)است.

از نظر قانونی، واکسیناسیون کارمندان نمیتواند واجد شرایط(CSR)باشد به این دلیل ساده که هر مبلغی که یک شرکت برای کارمندان ، پیمانکاران، همکاران تجاری یاهر کسی که به طور مستقیم یاغیرمستقیم با آن در ارتباط باشد ، هزینه میکند ، به نفع شرکت خواهد بود.

مطالعه بیشتر: صنعت بیمه در اتحادیه ی اروپا در مسیر فعالیت های مسئولانه و پایدار

Devesh Prakash،شریک و عضو خدمات مشاوره ای حسابداری مالی موسسه EY Indiaمی گوید: “نظر دولت ایناست که در حال حاضر اگر شرکتی اقدام به واکسیناسیون برای یک جامعه کند ، آن را به عنوان CSRدر نظر میگیرند، اما اگر اینکار را فقط برای کارمندان خود انجام دهد ، CSRنیست”

هند پس از موریس، دومین کشور بود که با معرفی مقررات خاص از طریق بخش 135قانون شرکت ها در اکتبر2013 ،شرکت ها را موظف به اختصاص هزینه برای CSR کرد. در طول سال ها ، این مقررات تغییرکرده است.در مارس 2020، وزارت امور شرکت ها گفته بود که هزینه هایCovid-19 به عنوان یک فعالیتCSR درنظر گرفته میشود و شیوع ویروس کرونا به عنوان یک فاجعه تلقی خواهد شد.در آگوست سال 2020 ،MCA یک گام فراتر رفت.هزینه تحقیق و توسعه در مورد واکسن Covid، داروها و دستگاه های پزشکی را (تحت شرایط خاص) به عنوان هزینه های CSRدر نظر گرفت.ژانویه2021 ،MCAبه شرکت ها اجازه داد تا بودجه CSRخود را برای انجام کمپین ها / برنامه های آگاهی یافعالیت ها یا اطلاع رسانی عمومی دربارهCovid ،هزینه کنند.در 22آوریل ،تصمیم بر این شد که “راه اندازی بیمارستان های موقت و امکانات موقت برای مراقبت از افراد مبتلا “، فعالیتی در حوزه CSRخواهد بود

چارچوب حقوقی

همانطور که آسیم چاوال ، بنیانگذار ، وکالی حقوقی ASC و مدافعان ، اظهار می دارد ، “چارچوب قانونی باید از نظر ماهیت امکان مجاز ، موضع خود را مجددا یرا این حقیقتا یک مسئولیت پذیر باشد. قانونگذار باید در مورد فعالیت های CSR مرور کند ، اجتماعی است. “
به گفته پرتی مالهوترا ، رئیس گروه هوشمند بهارات و رئیس شورای ملی قانون شرکت آسامهام ، بخشنامه CSR به درستی برمدیریت فاجعه ، تاسیس و توسعه بیمارستان های صحرایی و پناهگاه های فوری، تمرکز می کند. با این حال، در عین تمرکز زیاد برمدیریت فاجعه، نیاز است که تمرکز بیشتری بر مراقبت های پیشگیرانه نیز صورت گیرد. این همان چیزی ست که در در برنامه 7قانون شرکت ها نیز، گنجانده شده است.”
کسانی هستند که معتقدند سلامت ، ایمنی و سلامتی کارمندان مسئولیت “اجتماعی” یک شرکت نیست. اما بسیاری نیز فکر می کنند که این ایده تشویق شرکت ها به صرف درصدی از سود خود برای توسعه یک جامعه بزرگتر است. مدیر عامل شرکت نیتین ستی ، هند و جنوب آسیا ، آون میگوید: “واکسیناسیون یک نیاز فوری است و هرچه سریعتر واکسن بزنیم نتیجه نهایی بهتر خواهد بود. برای اینکه شروع به کار کنند و دفاتر به کار خود برگردند ، کارخانه ها مجددا چرخ اقتصاد به حرکت درآید ، شرکت هند مجبور است و حقیقتا می خواهد در این کار شرکت کند. ” گرچه سیاست های دولت اجازه نمی دهد هزینه کارمندان به عنوان بخشی از فعالیتهای مجاز CSR تلقی گردد ، Covid باید یک استثنا در نظر گرفته شود.

مطالعه بیشتر: تعریف ۵ استاندارد و چارچوب گزارش نویسی پایداری

مالهوترامی افزاید: “به علاوه ، تقاضای پشتیبانی بسیاربیشتر از امکانات / تجهیزات فعلی است. اجازه دادن به واکسیناسیون و مراقبت های پیشگیرانه به عنوان بخشی از CSRدر واقع به دولت کمک خواهد کرد زیرا مسئولیت کارفرما را به کمترین مخرج مشترک میرساند ودر عین حال ، اطمینان حاصل میکند که نیروی کار از بدترین وضعیت همه گیری نجات مییابد”.

منبع:thehindubusinessline 

 

عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *